ติดต่อ เดอะเชน

บริษัท: บริษัท เจริญรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน
สำนักงาน : 698 ซอยรัชดานิเวศน์ ถนนประชาราษฎรบำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
             

ฝ่ายขาย : 105 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์
โทร. 02-611-5531-32 แฟ็กซ์. 02-6117530

อีเมล์
The.Chains@hotmail.com